info issues

Milan A Solanki @MilanSolanki19
earned 600 at Jan. 30, 2016
Shahmeer Amir @Shahmeer_amir
earned 200 at May 22, 2015