prezi delete issues

Rohitesh Gupta @srkgupta
earned 500 at Jan. 12, 2015